ABU en NBBU: contractflexibiliteit uitzenden van 5,5 naar 4 jaar

Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU bereid in de nieuwe CAO de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken. De FNV wil dat dit wordt verkort tot 26 weken en roept de politiek op om een eind te maken aan de praktijk van het 'rondpompen van uitzendkrachten'