Tegenbegroting: meer geld naar omscholing en ondersteuning coronawerkloosheid

De door het CPB doorgerekende tegenbegroting van GroenLinks, PvdA en SP komt uit op dezelfde tekorten als de officiële Miljoenennota, maar geld wordt op andere plaatsten opgebracht (met name door grote bedrijven) en wordt anders verdeeld, zodat er meer steun is voor mensen die het zwaar hebben in de coronacrisis.