Uitspraak hof – werknemer moet overuren zelf bewijzen

Een werkgever weigert de overuren te betalen die een werkneemster maakt. Hof Den Bosch heeft beslist in een recente uitspraak dat de werkneemster de gemaakte overuren zelf moet bewijzen.