Zo wordt de definitieve subsidie van NOW 2.0 vastgesteld

Ondernemers kunnen over een maand een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van de tweede periode NOW. Daarbij vergelijkt het UWV de daadwerkelijk behaalde resultaten met de schattingen bij de aanvraag en vaststelling van de hoogte. Zo gaat dat in z'n werk.