Scherpere norm maximumloon ingehuurde topfunctionaris

De beloning van tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de (semi)publieke sector moet vanaf dag één genormeerd worden, en na een jaar moet deze onder de huidige norm van de Wet Normering Topinkomens vallen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ingestemd met een speciale regeling voor deze categorie topfunctionarissen.