Salarisprofessionals erg tevreden over informatievoorziening NOW

Salarisprofessionals zijn in grote mate tevreden over de informatievoorziening rond de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bijna zes op de tien professionals (58%) kwalificeert de informatievoorziening over deze noodmaatregel als 'voldoende', een derde (34%) zelfs als 'goed'. Wel zag bijna 60% van de salarisprofessionals de werkdruk toenemen, mede als gevolg van de maatregelen die ingevoerd zijn ter bestrijding van Covid-19.