Arbeidsrecht voor salarisprofessionals

Het arbeidsrecht in Nederland is vastgelegd in het burgerlijk wetboek. In die wetten staan de regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden als zij besluiten met elkaar in zee te gaan. Voor de salarisprofessional speelt arbeidsrecht vooral voor aanvang van de arbeidsovereenkomst en na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat zijn immers de momenten dat de hoogte van het salaris en de overige beloningscomponenten worden vastgesteld. Salarisprofessionals die ook bij personeelszaken zijn betrokken, kunnen zich daarnaast ook richten op de arbeidsomstandigheden, omgang met ziekte en verlof en eventuele disciplinaire maatregelen.