‘Vervanging VAR per 1 januari 2016 moet zeker lukken’

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ligt bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 29 september de nadere procedure. De staatssecretaris van Financiën verwacht geen problemen met de invoering van deze wet en het publiceren van voorbeeldovereenkomsten.