LIV wordt LKV jongeren en LKV banenafspraak

In het pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers met het kabinet onderzoeken of de Wtl, waaronder het LIV onder valt, effectiever kan worden ingevuld. In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Koolmees uit wat er uit die gesprekken is gekomen. De Wtl wordt (nog meer) een arbeidsmarktinstrument dat werkgevers stimuleert om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.