Gesjoemel met CO2-uitstoot en gevolgen leaserijders

Volgens verschillende media is er ook in Europa gesjoemeld met de testen die de emissie van schadelijke stoffen berekenen bij personenauto’s. In de Verenigde Staten ging het om de uitstoot van Stikstofoxiden (NOx). Mocht het inderdaad zo zijn dat er ook in Europa gesjoemeld is met de metingen van de CO2-uitstoot, dan kan dat gevolgen hebben voor leaserijders en hun werkgevers. Dat meldt BDO.