Zo werkt het noodfonds overbrugging werkbehoud – NOW 2.0

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met ten minste 20 procent omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober en deze regeling is op 25 juni gepubliceerd. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Inmiddels kan er geen aanvraag voor NOW 1.0 meer worden ingediend.