MKB-werkgever weet te weinig van Wet werk en zekerheid

De eerste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn een feit, maar weinig MKB-werkgever blijkt daarvan op de hoogte. Zo is bijna 40 procent niet op de hoogte van de aanzegtermijn.