NOW verplicht om- en bijscholing, maar hoe betaalt u dat?

Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk. Maar dat kost geld. En dat hebben veel werkgevers in deze crisistijd niet. Gelukkig zijn er talloze subsidies beschikbaar. SalarisNet zet de belangrijkste scholingssubsidies op een rij.