Beleid in 2016 dat (on)gunstig is voor koopkracht

Het verhogen van het maximum van de arbeidskorting met 871 euro is gunstig voor de koopkracht van werkenden met lage tot middeninkomens. De werkbonus voor werknemers van 62 tot 64 jaar wordt niet geïndexeerd. Dit is ongunstig voor deze werknemers. Een overzicht van het beleid in 2016 wat gunstig is en wat ongunstig voor de koopkracht is terug te vinden in de Macro-Economische Verkenningen 2016 en vindt u hierna.