Deze maand op SalarisNet PRO

Opzegging arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-leeftijd Een eigenlijk wonderlijk achterhaald artikel in het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen als de werknemer de AOW-ingangsleeftijd bereikt. Dat is alleen anders als er een andere, afwijkende afspraak is gemaakt. Lees dit artikel Als werknemers ook na de coronacrisis thuis