Belastingplan 2016 – lagere lasten op arbeid en vereenvoudiging

In een begeleidende brief bij het Belastingplan 2016 staat een samenvatting. Ten aanzien van de fiscaliteit heeft het kabinet twee doelstellingen. Allereerst wil het kabinet de lasten op arbeid verder verlagen en zo de werkgelegenheid en economische groei bevorderen. Verder wil het kabinet de belastingwetgeving begrijpelijker en beter uitvoerbaar maken.