Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling aangescherpt

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015 is in het kader van de werkkostenregeling in beide Kamers van de Staten-Generaal de zorg geuit dat bonussen met het oog op tariefarbitrage zouden worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Aan beide Kamers is toegezegd om het gebruikelijkheidscriterium aan te scherpen om de mogelijkheden om tariefarbitrage te bestrijden te verbeteren. Hiertoe strekt de wijziging zoals opgenomen in de Overige Fiscale Maatregelen.