Concernregeling belangrijk in de werkkostenregeling

Sinds begin dit jaar is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Niet langer mag gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling die het mogelijk maakte om de "oude" regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Deze omslag heeft tot veel werk geleid voor werkgevers. Met het Belastingplan 2015 zijn bovendien nog een behoorlijk aantal wijzigingen in de regeling doorgevoerd. Omdat tegenwoordig bijna iedere wetswijziging op zijn minst budgetneutraal moet verlopen werd de vrije ruimte verkleind naar 1,2 procent van de fiscale loonsom. Dit was onder meer nodig om de invoering van de concernregeling te financieren. Deze faciliteit maakt het voor inhoudingsplichtigen mogelijk om gezamenlijk de werkkostenregeling uit te voeren. Dat kan tot voordeel leiden. Hoe dit werkt, leest u in dit artikel.