Werknemersbezwaar: de mogelijkheden

Hoewel de Wet op de loonbelasting 1964 de werknemer als belastingsubject aanwijst, blijkt de heffing veelal een aangelegenheid van de werkgever. Als inhoudingsplichtige zorgt de werkgever immers voor de inhouding en afdracht namens de werknemer of neemt de inhoudingsplichtige zelf de verschuldigde heffing voor zijn rekening (door middel van eindheffing). Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures worden doorgaans dan ook door de inhoudingsplichtige geïnitieerd.