Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en grensoverschrijdend werken

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voorzien op 1 januari 2020. Het wetgevend traject is nog niet helemaal afgerond. Werkgevers die met de Wnra te maken kunnen hebben dienen zich goed voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving, die regelt dat de rechtspositie van ambtenaren hetzelfde wordt als de rechtspositie van werknemers.