Het ene loon is het andere niet

Een werkgever maakt normaal gesproken geen onderscheid in werkzaamheden; de werknemer ontvangt een x-bedrag voor het geheel van zijn inspanningen. De loonheffingen doen dit wel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en loon uit vroegere dienstbetrekking. Wat is het verschil tussen deze twee vormen van loon en wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen?