Wet arbeidsmarkt in balans in een notendop

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het arbeidsrecht zal per 1 januari 2020 echter op- nieuw ingrijpend veranderen. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de kloof tussen vaste en flexibele arbeid kleiner wordt, zodat flexibele arbeid alleen wordt ingezet wanneer de aard van het werk daar om vraagt.