Huur voorkomt bijtelling niet

Ondernemers zijn creatief in het zoeken naar oplossingen om hoge bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen. Het hof deed onlangs twee keer uitspraak in een dergelijke zaak. Beide ondernemers dachten een oplossing te vinden in het huren van een auto van de zaak. Hun redenering was dat de auto tijdens de huurperiode niet ter beschikking werd gesteld aan de dga, maar verhuurd. Daardoor zou er geen sprake zijn van een auto van de zaak en zou de bijtelling dus achterwege kunnen blijven.