Gebruikelijkloonregeling: een update

Een werknemer met een aanmerkelijk belang kan, door zijn loon onder het marktniveau vast te stellen, heffing van inkomstenbelasting ontlopen en voordelen behalen in de sociale zekerheid en inkomensafhankelijke voorzieningen. De gebruikelijkloonregeling wil dit voorkomen en ervoor zorgen dat deze werknemer gelijk wordt behandeld met een werknemer die hetzelfde werk doet zonder aanmerkelijk belang.