Fiscaal inwonerschap en 30%-regeling

Bij werken over de grens is het belangrijk om vast te stellen waar iemand woont voor fiscale doeleinden. Blijft iemand die vanuit Nederland wordt uitgezonden naar een ander land inwoner van Nederland (binnenlands belastingplichtige) of wordt de woonplaats verplaatst (buitenlandse belastingplicht)? De criteria voor het zijn van (fiscaal) inwoner van Neder- land en jurisprudentie hierover, komen hier aan de de orde.