Concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn grondrecht van een vrije arbeidskeuze. Gezien deze vergaande beperking voor de werk- nemer, worden er strenge eisen gesteld aan de bekendheid en instem- ming met (de inhoud) van het beding. Hoe zorgt u ervoor dat een rechtsgeldig concurrentiebeding tot stand komt en kunt u de werknemer in dat geval ook te allen tijde aan het beding houden?