Alleen bonus als werknemer nog in dienst is

De voorwaarde dat een werknemer in dienst moet zijn ten tijde van de uitbetaling van de bonus is niet in strijd met goed werkgeverschap en ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, aldus Hof ‘s-Hertogenbosch.