Aansprakelijkheid voor burn-out?

Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht)? Hof ’s-Hertogenbosch buigt zich over deze zaak en doet uitspraak.