Oproepovereenkomsten en de wijzigingen op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans

Een werkgever kan, door een oproepovereenkomst aan te gaan, de inzet van personeel aanpassen aan wisselende of onvoorspelbare omstandigheden. Bij een oproepovereenkomst is het vaak onzeker hoeveel uren en op welke tijdstippen de werknemer arbeid zal gaan verrichten.