Inlenen van een buitenlands uitzendbureau

Voor sommige beroepen en branches geldt dat de benodigde arbeidskrachten moeilijk te vinden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mogelijk kijkt u daarom als opdrachtgever of werkgever over de landsgrens. Het is voor EU/EER-ingezetenen (alsmede Zwitserland) immers mogelijk om in Nederland werkzaam te zijn, zonder dat een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is.