Spoedeisende SZW-wetsvoorstellen voor 2016

De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken sturen een brief aan de Eerste Kamer met een nadere motivering van het spoedeisende karakter van tien wetsvoorstellen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).