Kunt u de werknemer nog onbelast laten parkeren met de eigen auto. Vier praktijksituaties over fiscale begrip werkplek

Indien een parkeerplaats deel uit maakt van de werkplek, is de aan de werknemer (met een eigen auto) verstrekte of ter beschikking gestelde parkeerplaats onbelast en zijn er dus geen loonheffingen verschuldigd. Maar wanneer is er sprake van een 'werkplek'? Hoe kleurt de Arbeidsomstandighedenwet deze definitie in? In dit artikel gaan wij aan de hand van een aantal praktijksituaties in op het fiscale begrip werkplek in relatie tot parkeren door de werknemer en bekijken wij de invloed van de Arbeidsomstandighedenwet.