Antwoord op vragen over omzeilen transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken beantwoordt vragen van Kamerleden over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen. De minister is van mening dat er geen aanvullende maatregelen in de Wet werk en zekerheid nodig zijn.