Checklist: Transitievergoeding

Met deze checklist kunt u nagaan of u een transitievergoeding moet betalen, bedragen in mindering kunt brengen op de vergoeding, hoe u de transitievergoeding moet berekenen en of u aanspraak kunt maken op compensatie van de transitievergoeding. De wijzigingen per 1 januari 2020 zijn hierin verwerkt.