Checklist: Sancties opleggen

Bedrijven besteden vaak veel tijd, en vaak ook veel geld, aan het opstellen van een personeelshandboek. Voor een goede bedrijfsvoering, maar ook om het werk veilig te houden en de onderlingen sfeer te bevorderen, zijn bedrijfsregels van belang. Die regels hebben echter nauwelijks waarde als ze niet (consequent) worden gehandhaaft.