Premiekorting arbeidsgehandicapten wordt 2000 euro

Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten wordt verhoogd van 1800 naar 2000 euro. Doordat de groep scholingsbelemmerden, die ook valt onder de doelgroep banenafspraak, komt te vallen onder het lage bedrag van de premiekorting, is er financiële ruimte om het bedrag van deze premiekorting voor de hele doelgroep banenafspraak met 200 euro te verhogen.