Autobrief II – twee vragen over de nieuwe bijtelling

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt schriftelijke vragen die zijn gesteld over de Autobrief II. Twee vragen en antwoorden over de bijtelling vindt u hierna.

Delen:

In de nieuwe Autobrief staat het kabinetsbeleid op het gebied van de autobelastingen van 2017 tot 2020.

De bijtelling voor alle leaseauto’s gaat volgens de Autobrief geleidelijk naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4 procent. Wel begrenst het kabinet vanaf 2019 het verlaagde bijtellingspercentage voor EV’s tot het deel van de catalogusprijs tot 50.000 euro.

1. Is de aftopping op 50.000 euro voor de bijtelling, dus het hanteren van twee tarieven voor duurdere auto’s, voor de Belastingdienst goed uitvoerbaar?

De aftopping is uitvoerbaar voor de Belastingdienst. Wel is een aanpassing van de (toelichting op de) aangifte nodig en is de kans op fouten van belastingplichtigen groter wat mogelijk iets meer toezicht op deze groep voertuigen vergt.
Het aanleveren van de juiste gegevens om de bijtelling te bepalen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van belastingplichtige of zijn werkgever. In de aangifte moet naast het kenteken onder meer de cataloguswaarde en het voor de auto van toepassing zijnde bijtellingspercentage worden opgegeven. Aan de hand van deze gegevens kan de Belastingdienst steekproefsgewijs controleren of de bijtelling en de daarbij eventueel van toepassing zijnde ‘aftopping’ juist wordt toegepast.

2. Gelden de in de tabel op bladzijde 10 van Autobrief II vermelde bijtellingspercentages voor alle leaseauto’s of alleen voor nieuwe leasecontracten?

Tabel bijtellingspercentages

Nulemissie:
2016 4%, 2017 4%, 2018 4%, 2019 4%, 2020 4%
PHEV (1-50 gram/km):
2016 15%, 2017 17%, 2018 19%, 2019 22%, 2020 22%
Zuinig (51-106 gram/km):
2016 21%, 2017 22%, 2018 22%, 2019 22%, 2020 22%
Overig (> 106 gram/km):
2016 25%, 2017 22%, 2018 22%, 2019 22%, 2020 22%

60-maandstermijn
Uitgangspunt van Autobrief II is dat de automobilist die onder het huidige regime heeft gekozen voor een auto waarvoor in het kader van de bijtelling een CO2-korting van toepassing is, ook na 2016 blijft profiteren van de fiscale stimulering. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van kunnen uitgaan dat zijn bijtellingstarief voor ten minste 60 maanden geldt; niemand wordt gedurende deze (lease)periode geconfronteerd met een veranderd bijtellingstarief. Dit geldt ook voor die automobilist die bewust heeft gekozen voor een auto zonder CO2-korting. Voor deze automobilist wordt ook geen wijziging gebracht in de hoogte van de bijtelling.

Alleen voor nieuwe auto’s
Dit betekent dat de percentages in de tabel alleen gelden voor nieuwe auto’s vanaf 1 januari 2017. Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer die in het kalenderjaar 2017 voor het eerst in gebruik is genomen en voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, gaat daarom het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Voor oudere auto’s verandert er niets in de bijtelling. Zo blijft voor auto’s die voor het eerst in 2015 onder de bijtelling vallen het regime 2015 gelden.

Klik hier voor het antwoord op vragen over de Autobrief II