Moet u de OR betrekken bij het besluit werktijdverkorting aan te vragen?

Als uw organisatie minder werk heeft als gevolg van de corona-uitbraak, kunt u werktijdverkorting (wtv) aanvragen. Maar bij grotere organisaties kan dat besluit niet zo maar worden genomen. Want een voorgenomen besluit voor vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid is de instemming nodig van de ondernemingsraad. Is dat ook het geval bij corona? Onze collega's van ornet.nl zetten de aandachtspunten op een rij.