Wat is goed werkgeverschap ten aanzien van de auto van de zaak?

Een werkgever behoort zich als een goed werkgever te gedragen. Doet hij dat niet? Dan kan hij aansprakelijk worden voor de schade die ontstaat bij de werknemer. Dat kan schade in inkomsten zijn, maar ook schade aan lijf en leden. De werkgever is daarom verplicht maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt.