Oplossing voor loonaangifte organisaties die geen eHerkenning kunnen aanschaffen

Om een eHerkenningsmiddel aan te kunnen schaffen moet een organisatie geregistreerd zijn in het handelsregister. Er zijn organisaties die dat onder de huidige Handelsregisterwet niet kunnen of willen inschrijven, zoals de Hoge Colleges van Staat, kerkgenootschappen en buitenlandse ondernemingen. Daarom wordt voor deze organisaties een aanpak uitgewerkt om toch aangifte loonbelasting te kunnen doen.