Subsidieregeling bbl'ers wordt niet hervormd

Erkende leerbedrijven die een bbl-student in het leerjaar 2018-2019 een praktijkleerplaats aanboden, ontvingen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maximaal 2.216,70 euro vanuit de subsidieregeling Praktijkleren in plaats van het maximale bedrag van 2.700 euro. Vervolgens werd er een motie ingediend in de Tweede Kamer om die subsidieregeling in elk geval tot 2023 door te laten lopen. Eind 2018 werd die motie ook aangenomen. Maar door het groeiend aantal studenten waarvoor zo'n subsidie wordt aangevraagd en het krimpend aantal leerplaatsen, komt de hoogte van de subsidie in het gedrang. Is het tijd om de regeling te hervormen? Op die vraag heeft minister Engelshoven van Onderwijs 'nee' geantwoord.