Overzicht u-rendementen en marktrenten pensioenen

Sinds 1 januari 2017 is de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak inge­volge een oudedagsverplichting (zie hier).