Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren. Onder meer daardoor lopen de zorgkosten steeds verder op. De totale kosten voor de vier grote deelsectoren in de zorg - ziekenhuizen, de verpleeghuis- en thuiszorg, de GGZ en gehandicaptenzorg - zijn in 2018 opgelopen tot 63,5 miljard euro. Ruim 9 miljard euro meer dan in 2011. In diezelfde periode is de totale omzet van de zorg gestegen tot 65,8 miljard. Daarmee zijn de kosten van de zorg voor de Nederlandse samenleving in deze sectoren ruim 10 miljard euro hoger dan in 2011. Dat blijkt uit een analyse van inkoopcoöperatie Intrakoop. Zij onderzochten 1.400 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2018.