Waar gaat het heen met het concurrentiebeding?

Het kabinet wil het gebruik van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten inperken tot situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van intellectueel eigendom, een relatienetwerk, het onderhoud van contacten of sales, mag er nog een concurrentiebeding worden opgenomen. In alle andere situaties is een dergelijk beding ongeldig. Binnenkort start een onderzoek naar de mogelijkheden om dit wettelijk te regelen.