Studenten- en scholierenregeling onder WAB

Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Als een werkgever deze regeling toepast, hoeft hij minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Ook gold tot 1 januauri 2020 een lagere ww-premie. Voor de berekening van de loonheffingen mochten werkgevers namelijk het kalenderkwartaal gebruiken in plaats van het werkelijke loontijdvak. Maar met de komst van de WAB is ook hier het een en ander in veranderd. Toch blijft de ww-premie in veel gevallen laag.