Alternatief VAR – aandachtspunten bij freelance contracten

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016. Wees hierop voorbereid, want het wetsvoorstel voorziet niet in overgangsrecht. Bestaande of nog af te sluiten contracten met freelancers die doorlopen tot na 31 december 2015, vallen direct onder de nieuwe wetgeving. Dat meldt Deloitte.