Vrijwilligersvergoeding echtgenote mag niet van winst worden afgetrokken

Een zzp’er heeft een bedrijf dat manuscripten van boeken corrigeert. Zijn echtgenote helpt hem daarbij en ontvangt voor dat werk een vrijwilligersvergoeding van 1.500 euro per jaar. Die vergoeding trekt de zzp’er af van de winst. De inspecteur van de belastingdienst keurt dat af voor de jaren 2014 tot en met 2016. Hij corrigeert de aangifte en legt belastingrente op. Na bezwaar en beroep treffen de partijen elkaar voor de rechter.