Weinig werknemers hebben baan over de grens

Per dag pendelen bijna 100 duizend werknemers tussen Nederland en Duitsland of België en omgekeerd. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio's is dat weinig. Meer open grenzen zijn gunstig voor regio's waar de banen over de grens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de werknemers. Deze conclusie trekken het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en CBS in het rapport Arbeidsmarkt zonder grenzen.