Werkvergunning straks voor 3 jaar

De Wet arbeid vreemdelingen (wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten Europa (de EER). In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zijn vervolgens nadere regels hierover opgenomen. De wet gaat binnenkort veranderen. Die verandering is nodig om de positie van werknemers van buiten Europa beter te beschermen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is nu in te zien ter internetconsultatie.