Normbedragen en overige bedragen 2020

Het Handboek Loonheffingen is geüpdatet voor 2020. Daarmee zijn ook een aantal normbedragen en percentages aangepast.